top of page
breaking chains.jpeg

Voorbeeld LinkedIn post Ronald Oostenbrink - OC Ambulant (15-05-2024)

VERBREEK DE KETENS

Een gedragstherapeut legt uit: herken deze patronen en je vindt de sleutel om de ketenen van je verleden te verbreken.

👉🏻 "Ik groeide op met dagelijkse ruzies thuis, en kijk, ik ben niet gewelddadig," zei de man die niet begrijpt waarom hij schreeuwt elke keer als hij het oneens is.
👉🏻 "Altijd de beste zijn was een must, en zie mij nu, een succes," zei de vrouw die nachtenlang wakker ligt piekerend over haar falen.
👉🏻 "We hadden vroeger amper technologie, en ik ben goed terechtgekomen," zei de man die paniekaanvallen krijgt zodra hij niet direct zijn e-mails kan checken.
👉🏻 "Als kind werd mij geleerd 'grote meisjes huilen niet,'" zei de vrouw die nu in therapie is omdat ze zich emotioneel altijd afgesloten voelt.
👉🏻 "Thuis moest ik voor het donker binnen zijn, anders...," zei de vrouw die nog steeds hartkloppingen krijgt als ze 's avonds alleen buiten is.
👉🏻 “Mijn ouders namen alle beslissingen voor mij, het was voor mijn bestwil,” zei de man die nu bevriest als hij zelfs maar moet beslissen wat te eten.
👉🏻 "Ik was altijd de vredestichter thuis," zei de vrouw die nu uitgeput is omdat ze nooit 'nee' kan zeggen, bang om het evenwicht te verstoren.
👉🏻 "Als beloning kreeg ik snoep als ik braaf was," zei de man die niet snapt waarom hij naar chips grijpt elke keer als hij zich gespannen voelt.
👉🏻 “Er werd mij verteld niet met eten te spelen,” zei de vrouw die zich schuldig voelt elke keer als ze eten weggooit, zelfs als ze al vol zit.
👉🏻 "Hard werken is de beste beloning," zei de man die zichzelf tot uitputting drijft, maar zich nooit gewaardeerd voelt.

 

(Gebaseerd op persoonlijke en werkgerelateerde ervaringen)

Zo gaan we verder, vertellen we verhalen over een 'normale' jeugd, ons niet bewust dat deze 'normale' ervaringen ons vastketenen aan ongezonde patronen en gedragingen.

Vaak is het verborgen in volle zicht, vormt het onze levens diepgaander dan we zouden willen geloven...

#AmbulantBegeleider #ZorgOpMaat #GeestelijkeGezondheid #OndersteuningThuis #CliëntgerichteZorg #MentaleWelzijn #IndividueleBegeleiding #PersoonlijkeOntwikkeling

bottom of page