top of page

Ontwikkelingsgerichte Coaching

OC Ambulant

Missie & Visie

De missie van OC Ambulant is om cliënten in hun kracht te zetten zodat ze zo optimaal en zelfstandig mogelijk kunnen participeren in de maatschappij.

OC Ambulant werkt niet volgens kantooruren, maar juist op momenten dat de hulpverlening nodig of vereist is. Wij zijn dus flexibel en afgestemd op de persoonlijke behoeften van de cliënt. Door ons bij OC Ambulant aan te passen maken wij ook gebruik van moderne media zoals facetime en smartphones voor de communicatie, wanneer dit gewenst is. Hiermee zullen wij in staat zijn om onze missie om te zetten naar werkelijkheid.

Bij grotere organisaties die soortgelijke hulpverlening bieden als 

OC Ambulant, komt het helaas vaak voor dat er weinig persoonlijke aandacht voor de cliënt is. OC ambulant is dan ook van mening dat het belangrijk is om te investeren in de relatie met de cliënt en zijn sociale netwerk. De vertrouwensband, en het opbouwen van deze contacten vinden wij daarin erg belangrijk. Samen met elkaar, én voor elkaar kunnen wij het verschil maken.

Wat is ontwikkelingsgerichte coaching en wat kan je verwachten?

Als professionele ambulant begeleider leg ik de nadruk op ontwikkelingsgerichte coaching, een evidence-based benadering die gericht is op het stimuleren van groei en ontwikkeling bij individuen. Deze vorm van coaching is gebaseerd op psychologische theorieën en onderzoek die aantonen dat het verkennen en versterken van persoonlijke kwaliteiten en capaciteiten leidt tot verbeterde prestaties, welzijn en veerkracht.

Mijn ontwikkelingsgerichte coaching gaat verder dan het oplossen van problemen; het is gericht op het identificeren en benutten van de onbenutte mogelijkheden en hulpbronnen van mijn cliënten. Door het gebruik van evidence-based interventies en methoden help ik mijn cliënten om hun zelfbewustzijn te vergroten, hun zelfregulerend vermogen te versterken en hun persoonlijke en professionele doelen effectief te bereiken.

Deze benadering is gebaseerd op positieve psychologie, motivatietheorieën en counselingprincipes, en wordt toegepast met aandacht voor de unieke behoeften en context van elke individuele cliënt. Mijn doel is om een ondersteunende en empowerende relatie op te bouwen met mijn cliënten, waarbij ik hen aanmoedig om hun eigen krachten en mogelijkheden te ontdekken en te ontwikkelen.

Als ambulant begeleider werk ik samen met mijn cliënten aan het creëren van een positieve verandering die duurzaam is en die hen in staat stelt om met vertrouwen en veerkracht de uitdagingen van het leven aan te gaan.

 

Missie en Visie: Beoordelingen
bottom of page