top of page

Dienstverlening
(Ontwikkelingsgerichte Coaching)

De hulp die u nodig heeft

Health-and-Wellbeing-Graphic-w-Center-2020-square.png

Persoonlijk welzijn

Voor een betere toekomst

Niet iedereen heeft dezelfde behoeften. Het is zelfs moeilijk om twee mensen te vinden die profiteren van exact dezelfde benadering van gezondheid! Laten we elkaar beter leren kennen en samen een persoonlijk welzijnsplan uitwerken. Dit gaan we als volgt doen:
 

 • 1. Tijdens onze afspraken zullen we, om een zo goed mogelijke begeleiding te bewerkstelligen, bezig gaan met het in kaart brengen van je huidige situatie, hierbij hoort ook een stukje levensloopgeschiedenis.
   

 • 2. Vervolgens bekijken we welke persoonlijke doelen je hebt, de doelstelling.
   

 • 3. We brengen je motivatie in kaart.
   

 • 4. We maken je competentie bespreekbaar, en brengen ook deze in kaart. 
   

 • 5. Het kan zijn dat ten gevolge van stap 4 er iets moet gebeuren in de benaderingswijze. Dit kan zijn het overnemen van bepaalde zaken door de begeleider totdat er zelf genoeg handvatten zijn ontwikkelt. Maar het kan ook zijn dat de coach slechts ondersteunt of dat er juist helemáál geen acties nodig zijn.
   

 •  6. Als er bij stap 5 wel iets moet gebeuren zal de coach een toelichting geven bij de competentie en motivatie.
   

 •  7. Tot slot zullen er afspraken worden gemaakt en vastgelegd, samen met de cliënt.

 

Dienstverlening: Diensten
bottom of page