top of page
foto1.jpg

Welkom!

Ik ben OC Ambulant

Over mij: Welkom

Mijn verhaal 

Sinds 2011 ben ik werkzaam bij de Nederlandse (Spoedeisende) Hulp Geestelijk Gezondheidszorg. Mijn persoonlijke levenservaring heeft me gevormd tot wie ik nu ben en heeft bijgedragen aan mijn beslissing om het werken met mensen te volgen als een carrière pad. Ik heb een grote motivatie en passie om dit te doen, wat echt verankerd is in mijn persoonlijkheid.

Ik ben werkzaam geweest als sociotherapeut binnen de verslavingszorg op een gesloten afdeling voor jeugd (12 t/m 21 jaar) waar ik veel heb geleerd over gedrag en gedragspatronen. Later heb ik gewerkt bij de overheid in de stad Groningen en was ik betrokken bij gezinssystemen en kinderbescherming waar ik veel ervaring opdeed. Hiervoor ben ik gediplomeerd jeugd- en gezinsprofessional waar ik mijn registratie voor heb behaald. Tijdens mijn werk in de jeugdzorg heb ik te maken gehad met complexe situaties. Daarom schrijft de Jeugdwet voor dat sommige werkzaamheden alleen door deze gediplomeerde geregistreerde professionals mogen worden uitgevoerd. Met de SKJ-registratie kunnen jeugdprofessionals aantonen dat zij over de juiste kennis, ervaring en vaardigheden beschikken om cliënten zo goed mogelijk te helpen. Zo laten ook jeugdprofessionals zien dat ze zich blijven ontwikkelen.

Daarnaast heb ik kennis opgedaan in de psychiatrie door te werken met jongeren, adolescenten en soms volwassenen, zowel intramuraal als extramuraal om weer te integreren in het schoolleven. Dit was in de kliniek op open en gesloten afdelingen, maar ook bij mensen thuis tijdens huisbezoeken. Soms met het hele familiesysteem, en nog vaker individueel waar mijn specialiteit ligt. In deze periode heb ik zelfs geregeld verschillende medicijnen uitgedeeld en toegediend, waarvoor ik diverse certificaten en cursussen heb behaald om hier bevoegd en bekwaam voor te zijn. Dit heeft zich echter niet beperkt tot medicijnen, ook heb ik veel geïnvesteerd in de psychische gezondheid met trainingen in onder meer suïcidepreventie. Hierdoor ben ik bekend met de DSM 5, het standaardwerk voor de classificatie van psychische stoornissen. Dit heeft zich zeker nuttig laten blijken bij het herkennen en signaleren van mogelijke oorzaken van beperkingen en (slecht) gedrag veroorzaakt door psychische problemen. Mocht dit in een situatie van toepassing zijn, dan kan ik u hier wellicht goed mee helpen.
Ik ben bekend met ASS, PDD-NOS, ADHD, ODD, borderline, depressie, burn-out, (licht) verstandelijke beperking, verslaving(en), stemming en angststoornissen, mythomanie, manische en bipolaire stoornissen en trauma's. Tot slot heb ik ervaring met relatieproblemen (en daarbij een specifieke expertise in vruchtbaarheidswensen en daaruit voorvloeiende moeilijkheden)

Doordat ik tijdens mijn loopbaan veel jongeren en jongvolwassenen heb begeleid, heb ik kennis van de gebruikelijke ontwikkelingsfasen die kinderen, maar ook (jong)volwassenen doormaken en afwijkingen daarin. Bij het werken met deze afwijkingen is vaak maatwerk nodig. Uit deze ervaringen heb ik geleerd dat hoe eerder je ingrijpt in een situatie, hoe groter je impact op de persoonlijke ontwikkeling en het leven van de betreffende persoon zal zijn.

Mijn werk- en levenservaringen gecombineerd met mijn persoonlijke kwaliteiten maken mij een competente hulpverlener met begrip en persoonlijke aandacht voor de mensen met wie ik werk. Door een luisterend oor te bieden en de juiste begeleiding te bieden, help ik mensen hun emoties te begrijpen en goed te communiceren met anderen wanneer ze zich ongemakkelijk voelen. Ik begeleid kinderen, jongeren en volwassenen bij het identificeren van hun persoonlijke waarden en overtuigingen om passies en doelen in het (school)leven te vinden en help hen een plan te maken terwijl ze vertrouwen krijgen in hun identiteit. Hierbij ben ik vertrouwd met het werken in teamverband wanneer nodig (externe professionals) en zelfstandig werken. In veel school gerelateerde gevallen zou ik Oplossingsgerichte Korte Counseling toepassen, vaak gecombineerd met training in sociale vaardigheden, indien dit nuttig zou kunnen zijn.


Momenteel ben ik naast counseling ook beschikbaar als oproepkracht leraar op de Internationale School van Frankfurt, wisselend van leraar tot studentondersteuner (één op één begeleiding in school). Daarbovenop ben ik leidinggevende en officemanager bij KidsCampAmerica (Wiesbaden, Mainz en Leer etc.). Deze vakantie kampen voor kinderen en jongeren vinden alleen plaats binnen de schoolvakanties. 
 

Een persoonlijke introductievideo hieronder zal nog volgen. 

Over mij: Over mij
Video Channel

Video Channel

Nu bekijken
Over mij: Video_Widget
bottom of page