top of page

WKGGZ & BPSW

De WKGGZ staat voor ‘wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Dit is regelgeving die vanuit de overheid is geregeld om te zorgen dat iedereen goede zorg en hulpverlening krijgt. Ook als er klachten zijn over de hulpverlening moet er een plek zijn om daarmee terecht te kunnen. Om dit te garanderen heeft de overheid dit vastgelegd in een wet; de WKGGZ.

Om aan deze Nederlandse wetgeving te kunnen voldoen is OC Ambulant aangesloten bij de BPSW. Dit is dé beroepsvereniging van professionals in het sociaal werk, zoals maatschappelijk werkers, jeugd- en gezinsprofessionals, begeleiders in de gehandicaptenzorg, opbouwwerkers, casemanagers dementie en sociaal agogen. Naast deze beroepsgroepen zijn er nog veel meer beroepen te benoemen die onder het sociale domein vallen. Voor eventuele klachten over de kwaliteit van de hulpverlening vanuit OC Ambulant kunt u dan ook terecht bij de BPSW bij het College van Toezicht. Door hier te klikken leest u hierover meer.

Vanuit de BPSW volg ik ook cursussen en trainingen om mijn kennis up-to-date te houden. Ik vind het belangrijk om in mijzelf en eigen kennis te investeren en mee te gaan met maatschappelijke ontwikkelingen zodat ik mijn diensten hierop aan kan sluiten. Dit breng ik graag over op mijn cliënten.

 

Tot slot ben ik geregistreerd bij Solopartners en in het zorgregister.
 


Kwaliteit waarborgen

Conform de Nederlandse wetgeving, voldoe ik aan alle verplichtingen.
Naast het volgen van de Nederlandse wetgeving, houdt ik mij ook aan de beroepscode die geldt binnen mijn vak. Hierin staan de normen en waarden beschreven die alle professionals in het sociaal werk met elkaar delen; dat verbindt en versterkt niet alleen de beroepsgroep, maar het draagt ook bij aan het bewaken van de kwaliteit van hulp en ondersteuning aan cliënten en burgers. Als u hierover meer wilt lezen kunt u dit terugvinden onder deze link. 

Naast dit alles ben ik SKJ geregistreerd. Dit houdt in dat ik een erkend Jeugd- en gezin professional ben en daarmee bevoegd ben om met jeugd en kinderen binnen (en buiten) het gezinssysteem te werken.

bottom of page